Stichting XYZ is opgericht voor kinderen en ouders die een duwtje in de rug kunnen gebruiken in de huidige maatschappij.

XYZ zet zich in om de jongeren beter toe te rusten voor een kansrijkere toekomst met als doel hen succesvol te laten participeren in onze maatschappij. In dit kader organiseert XYZ activiteiten voor kinderen en jongeren tussen 4 en 17 jaar.

XYZ staat voor 3 generaties, de letters staan respectievelijk voor: ouders, jongeren en jonge kinderen.

 

Stichting XYZ wordt gesteund door: