“De mentoren van XYZ proberen het beste uit kinderen te halen.”

“De mentoren van XYZ proberen het beste uit kinderen te halen.”

Gulten Berk: “Altan heeft goede resultaten op school, maar loopt achter met begrijpend lezen. Ondanks zijn goede cijfers, vinden wij het toch belangrijk dat Altan extra begeleiding krijgt. Begrijpend lezen is namelijk ook voor vakken zoals wiskunde belangrijk. Bovendien zit Altan zit nu in groep 5 en komt er binnenkort een dag dat wij hem niet meer goed kunnen helpen met zijn schoolwerk.

We hebben samen met de mentor van XYZ gekeken wat wij als ouders kunnen doen om Altan te helpen. We plannen sinds kort elke week leesmomenten in. We halen boeken bij de bibliotheek en lezen drie á vier keer per week samen met Altan. Deze structuur werkt voor ons erg goed. Altan maakt ook huiswerk bij XYZ en leert er voor toetsen. Hij wordt dan ook bij XYZ overhoord. Zo houdt hij tijd over voor sport of andere dingen.

Altan heeft veel plezier bij XYZ en wij vinden het fijn om XYZ als achtervang te hebben. De mentoren zijn betrokken en kennen de kinderen écht. Het is fijn om de bevestiging te krijgen dat je het goed doet als ouders. Meer dan je best kun je niet doen, maar het is fijn dat XYZ helpt om het beste uit kinderen te halen.”