ANBI

Stichting XYZ is door de overheid aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’(ANBI). Hierdoor kunt u bij Stichting XYZ een fiscaal aftrekbare schenking doen. CONTACTGEGEVENS Stichting XYZ 1e  Wormenseweg 348-b 7333  GZ  Apeldoorn T 06-42151453 E  info@stichtingxyz.nl KVK: 61489220 RSIN: 854363919 BESTUURSSAMENSTELLING
Mehmet Okuducu (voorzitter) Gert Methorst (secretaris) Petra van Haren (penningmeester) Frank van Lier (algemene bestuurslid) Harry Voss (algemene bestuurslid)
DOELSTELLING Het leveren van een bijdrage aan het bevorderen van zo optimaal mogelijke maatschappelijke participatie, emancipatie en integratie, solidariteit, burgerschap en interculturalisatie van individuen en gemeenschappen in de Nederlandse samenleving. JAARVERSLAGEN Een uitgebreid verslag van de activiteiten van stichting XYZ vindt u in de jaarverslagen hieronder. Jaarverslag 2014/15 Jaarverslag 2016/17 FINANCIËLE VERANTWOORDING De uitgebreide financiële verantwoording vindt u in de financiële jaarverslagen hieronder. Financiële jaarrekening 2015 Financiële jaarrekening 2016 Financiële jaarrekening 2017 BELEIDSPLAN