Basisschool | PO

Kinderen van 4 t/m 12 jaar werken bij ons in kleine groepjes, met de juiste begeleiding aan hun ontwikkeling. Wij besteden aandacht aan:

 • Taalontwikkeling
 • Rekenvaardigheid
 • Sociaal emotionele ontwikkeling

TAALONTWIKKELING
Bij de ontwikkeling van taal besteden wij veel aandacht aan begrijpend lezen, woordenschat, spreekwoorden en uitdrukkingen. Wij werken aan leuke doe-opdrachten, waarbij leerlingen spelenderwijs hun taalvaardigheid ontwikkelen. Tevens stimuleren wij kinderen en ouders om dagelijks thuis te lezen.

REKENVAARDIGHEID
Rekenen is één van de belangrijkste vakken in het basisonderwijs. Bij Stichting XYZ krijgen kinderen de gelegenheid om hun rekenvaardigheid te versterken. Met spelletjes en eenvoudige taken wekken wij de interesse bij kinderen op voor rekenen. Kinderen werken onder andere aan hun getallenkennis, leren klokkijken en verhaaltjessommen maken.

SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING
Kinderen leren bij stichting XYZ hoe ze kunnen omgaan met hun emoties. Ook leren de kinderen hoe zij disciplinair en planmatig kunnen werken. Tevens wordt er aandacht besteed aan de sociale omgangsnormen en -waarden. Wij focussen ons op de ontwikkeling van de volgende competenties volgens het “ijsbergmodel”:

 • Zelfredzaamheid
 • Weerbaarheid
 • Communiceren
 • Zelfreflectie
 • Moed/Angst
 • Discipline
 • Respect
 • Emotieregulatie

Verder worden kinderen gestimuleerd deel te nemen aan vrijetijdsvoorzieningen. Ook bieden wij hen ondersteuning op het gebied van algemene kennis en wereldoriëntatie. Er wordt zowel individueel als in groepsverband aan uitdagende activiteiten gewerkt.