Middelbare school | VO

Jongeren op het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) tussen de 12 en 17 jaar werken in kleine groepjes en onder begeleiding van een mentor aan hun studie. Dit kan elke dag na schooltijd tot 17.30 uur. Ieder kind krijgt een mentor toegewezen. Wij besteden niet alleen aandacht aan het schoolse leren, maar ook aan motivatie, zelfvertrouwen, sociaal-emotionele ontwikkeling en actief burgerschap. Dit doen we in nauwe samenwerking met de ouders en de scholen.

Het programma voor kinderen uit het voortgezet onderwijs bestaat uit twee aspecten:

  • Studiebegeleiding
  • Sociaal-emotionele begeleiding

STUDIEBEGELEIDING
De mentor biedt begeleiding en ondersteuning bij studievaardigheden zoals leren, plannen en huiswerk maken. Het kind kijkt samen met zijn/haar mentor naar de manier hoe er wordt geleerd. Eventueel worden er acties ondernomen om hier een andere invulling aan te geven.

Stichting XYZ werkt volgens de kwaliteitscirkel van Deming (Plan-Do-Check-Act):

  • PLAN: De begeleiders plannen samen met de leerling het huiswerk en de toetsen;
  • DO: De planning wordt uitgevoerd. Bij de uitvoering van de planning is de begeleider aanwezig. De begeleider schenkt hier extra aandacht aan bij het uitvoeren van de opdracht, zodra het kind hier hulp bij nodig heeft.
  • CHECK: Nadat de planning is uitgevoerd, wordt door de begeleider gecheckt of alles volgens de planning is gegaan. Dit wordt gedaan door het kind te overhoren als hij of zij een toets heeft.
  • ACT: Aan de hand van de vorige stap bepaalt de mentor de vervolgstappen voor het kind. Deze stap kan bestaan uit opnieuw maken van een opdracht of het geven van een vervolgopdracht.

SOCIAAL-EMOTIONELE BEGELEIDING
De mentor focust zich niet alleen op de schoolse resultaten, maar is ook een ‘life-coach’ die samen met het kind aan zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling werkt. Afhankelijk van wat het kind nodig heeft, wordt er gewerkt aan competenties zoals discipline, weerbaarheid, emotieregulatie en zelfstandigheid. Er wordt gestreefd naar een optimale samenwerking met het kind in alle openheid. Wij vinden het cruciaal om alles bespreekbaar te maken. Dit gebeurt in een veilige omgeving. De ouders worden op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen die plaatsvinden. Dit doen wij door middel van ouders uitnodigen voor een voortgangsgesprek.