Ouders

Het is belangrijk dat ouders nauw betrokken zijn bij het onderwijs en de opvoeding van hun kinderen. Onderzoeken tonen aan dat betrokkenheid van ouders een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen. “Good parenting at home” leidt doorgaans tot meer zelfvertrouwen, een positieve kijk op school, betere prestaties in taal en rekenen en ontwikkeling van sociale competenties.

Heeft uw kind het moeilijk op school en blijven schoolprestaties achter? Wilt u als ouder graag helpen maar weet u niet hoe? Stichting XYZ kan u hierbij helpen.

HET CREËREN VAN EEN TAALRIJKE THUISSITUATIE

U wordt begeleid bij het interactief voorlezen van uw kind (2 t/m 8 jaar). We bekijken samen met u op welke momenten u zelf thuis interactief kunt voorlezen. Is uw kind ouder dan 9 jaar, dan helpen we u bij het stimuleren van het leesklimaat thuis. Denk aan een leesuurtje, samen naar de bibliotheek gaan, gesprekken voeren over wat je recent gelezen hebt, etc.

HET BIEDEN VAN OPVOEDINGSONDERSTEUNING

Wij helpen u bij het creëren van een pedagogisch leefklimaat waarbij uw kind zich goed kan ontwikkelen in een veilige omgeving.  Meestal gaat het om heel basale dingen zoals goed kleden, gezond voeden, omgangsregels laten leren en uitgerust naar school laten gaan. Kleine dingen die van grote waarde en makkelijk toepasbaar zijn.

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
Stichting XYZ organiseert informatiebijeenkomsten over verschillende thema’s met betrekking tot opvoeding en onderwijs. Denk hierbij aan ouderbetrokkenheid, puberteit, het Nederlandse onderwijssysteem, sociale media, etc.

ADVIESGESPREK
Vanuit de vertrouwensband met ouders vinden er regelmatig geplande en ongeplande adviesgesprekken plaats.