Over ons

Stichting XYZ komt op voor kinderen en ouders die een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Wij geloven dat ieder kind een gelijke kans verdient. Onze vakkundige mentoren begeleiden kinderen bij hun cognitieve ontwikkeling en sociale vaardigheden. Ook ondersteunen we ouders met coaching en trainingen. Dit alles doen we in nauwe samenwerking met onderwijs- en welzijnsinstellingen. Stichting XYZ werkt integraal, individueel en cultuursensitief.
Lees hier meer over onze werkwijze.
XYZ staat voor 3 generaties:
  • X voor ouders,
  • Y voor jongeren
  • Z voor kinderen.
Iedereen is welkom bij XYZ, ongeacht etniciteit, levensbeschouwelijke overtuiging en financiële mogelijkheden. STICHTING XYZ:
  • Bouwt een brug tussen kinderen, gezin, school en andere welzijnsinstellingen
  • Houdt rekening met verschillen tussen culturen
  • Werkt vanuit vertrouwen en verbinding
  • Bundelt krachten

MISSIE

Stichting XYZ staat voor gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren in het onderwijs. XYZ wil de positie van kinderen in kansarme gezinnen in en rondom Apeldoorn versterken door hen te ondersteunen met naschoolse begeleiding, persoonlijke- en talentontwikkeling en sociale vaardigheden.

VISIE

De aanpak van stichting XYZ is integraal en raakt domeinen van het gezinsleven zoals opvoeding onderwijs, burgerschap en participatie. Stichting XYZ zorgt voor de verbinding tussen thuis en de leefomgeving.
BESTUUR STICHTING XYZ
Dagelijks bestuur: Haci Aslan Sariaslan Het dagelijks bestuur van Stichting XYZ is in handen van Haci Aslan Sariaslan. Hij is mede-oprichter van de stichting XYZ. Haci is van oorsprong system engineer, maar heeft zijn sporen in het onderwijs en in de pedagogiek ruimschoots verdiend. Zijn motto is “bij XYZ werken we vanuit het hart en zorgen voor de kwaliteit en continuïteit”. Haci is geboren in 1977 en vader van 2 zoons en 1 dochter. LinkedIn: Haci Aslan Sariaslan
Voorzitter: Mehmet Okuducu
Penningmeester: Petra van Haren   Petra van Haren is sinds juni 2018 bestuurslid bij XYZ. Zij heeft hiervoor gekozen vanuit een diepe maatschappelijke betrokkenheid op ontwikkeling en kansengelijkheid voor kinderen. Een thema dat haar ook bezig houd in haar professionele onderwijsachtergrond. Nederland is een pluriforme en multiculturele samenleving. Voor veel mensen is onze samenleving complex. De hulp en ondersteuning die XYZ biedt vindt zij een praktische, effectieve en mooie manier om kinderen, ook door het betrekken van hun ouders, hierin verder te helpen. Petra is geboren in 1965 en moeder van 3 volwassen zoons. In het dagelijks leven is zij voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders. LinkedIn: Petra van Haren
Secretaris: Gert Methorst In 2016 werd ik door een vriend benaderd om eens kennis te maken met XYZ. Er werd iets vaags gezegd als “ze houden zich bezig met achterstandsonderwijs”, maar wat het nu echt inhield wist ik niet. Toch werd ik getriggerd vanwege de termen achterstand en onderwijs. Op zich niet verwonderlijk omdat ikzelf zo’n 42 jaar gewerkt heb met kinderen die door omstandigheden het label “moeilijk opvoedbaar” kregen opgespeld. Ik heb een afspraak gemaakt en na een korte uitleg was ik eigenlijk meteen “verkocht”. Het enthousiasme waarmee men sprak over hun leerlingen en de gedrevenheid om van hun idee iets goeds te maken droop ervan af. ’s Avonds werd mij het totale programma doorgemaild en na een intensieve bestudering kon ik maar één conclusie trekken: Dit is een programma dat duidelijk verder gaat dan alleen te proberen via een bijlesje een leerling naar een hoger plan te tillen. Dit is in mijn beleving echt passend onderwijs toepassen: samen met ouders en begeleiders de leerlingen niet alleen qua lesstof, maar ook qua beleving rijp te maken voor de maatschappij. Sinds dit jaar ben ik toegetreden tot het bestuur en hoop nog jaren het programma van XYZ uit te kunnen dragen.
Bestuurslid: Frank van Lier Gelijke kansen betekent dat je kinderen met een achterstand extra helpt. Dat doet XYZ. Daar draag ik graag een steentje aan bij! LinkedIn: Frank van Lier
Bestuurslid: Harry Voss Ik wil graag jongeren die het net niet redden op weg helpen, als is het er maar een! Gelukkig zijn het er meer!