SCHOLEN EN PROFESSIONALS

Met de komst van passend onderwijs is voor veel leerkrachten extra werkdruk ontstaan. Leerlingen met een speciale zorgvraag hebben extra aandacht nodig. Leerkrachten zien dit, maar hebben niet altijd de ruimte om kinderen passende hulp te bieden. Stichting XYZ ondersteunt leerkrachten en scholen hierbij.  

Bij kinderen uit kansarme gezinnen komt vaak een leerachterstand voor. De betrokkenheid van ouders, die juist zo belangrijk is voor het leersucces van kinderen, is meestal laag. Een band tussen leerkracht en ouder ontbreekt. Om echt iets te kunnen betekenen voor deze kinderen, is een goede binding nodig tussen de thuissituatie van het kind en de leefomgeving (school, welzijn- en zorginstellingen et cetera.). Stichting XYZ fungeert als schakel tussen deze partijen.

STICHTING XYZ:

  • Pakt kansongelijkheid aan.
  • Werkt aan ouderbetrokkenheid.
  • Bouwt een brug tussen kinderen, gezin, school en andere welzijnsinstellingen.
  • Houdt rekening met verschillen tussen culturen.
  • Werkt vanuit vertrouwen en verbinding.
  • Bundelt krachten.
  • Vermindert werkdruk van leerkrachten/professionals.

WAAROM LUKT HET ONS?
Door onze jarenlange ervaring, cultuursensitieve manier van werken en onze netwerkbenadering lukt het ons een vertrouwensrelatie op te bouwen met (kansarme) gezinnen. Wij investeren veel in de relatie met het gezin, maar faciliteren en begeleiden het gezin ook bij het vinden van externe hulpinstanties. Denk bijvoorbeeld aan logopedie.

BEGELEIDING NAAR (EXTERNE) HULP
Kinderen uit kansarme gezinnen zijn oververtegenwoordigd in de zwaardere vormen van (jeugd)zorg. De lichtere en vrijwillige vormen van hulpverlening worden vaak overgeslagen. Onze aanpak is erop gericht kansarme gezinnen met een hulpvraag te informeren en te bewegen tot het afnemen van externe hulp. Dit doen we om te voorkomen dat kinderen in een later stadium meer complexe en kostbare vormen van zorg nodig hebben.